top of page

עמותת לאורו

כמה נתת מעצמך השבוע?

מסע "לאורו" החמישי
 

אירוע שיא 
מרוץ לאורו החמישי
יתקיים
בתאריך 1-2/6/2023

יב'-יג' בסיוון התשפ"ג

מטרת העמותה היא לחזק את ערכיות החברה הישראלית  על ידי הקנייה והטמעת ערכים בקרב צעירים מתוך תחושת מעורבות חברתית, אחריות ושליחות

לאור אישיותו הייחודית
ומעוררת ההשראה, הוחלט להקים את העמותה שתפיץ את אורו וערכי היסוד בהן האמין

בתאריך י"ב בסיוון תשע"ח, 26.05.2018 נפטר מפצעיו סמ"ר רונן לוברסקי ז"ל אשר נרצח על ידי מחבל במהלך פעילות מבצעית ברמאללה. רונן שירת כלוחם ביחידת דובדבן 

התכניות  שלנו

לאורו בחינוך

לאורו בספורט

המחוייבות שלנו

קיום פעילות חינוכית ערכית להעצמת ילדים ובני נוער.

תוכניות שנתיות המקנות ומטמיעות ערכים ומידות בקרב נערים ונערות תוך שימוש בספורט ובפעילות חוויתית כאמצעי חינוכי.

 

תרומה לקהילה ולמדינה.
 

תרומה לקהילה מחזקת את הקשר בין הפרטים בקהילה ומחזקת את תחושת הערבות ההדדית.

כשאנחנו מחנכים את הנוער לתרום לקהילה, אנחנו מחנכים אותם להיות אזרחים טובים יותר וחשוב מכך, בני אדם טובים יותר.

הובלת שינוי חברתי

מעצבים את הדור הבא, לוקחים אחריות על החברה.

פעילות העמותה בכלל והמרוץ בפרט חושפים אלפי בני נוער, צעירים, חיילים, משפחות ורבים אחרים לעולם של ערכים נתינה וציונות שמובילים להשפעה ושינוי חברתי.

הכנה לשרות משמעותי בצבא.
 

אנו פועלים להנחיל לנוער ערכים ציונות ואהבת הארץ מתוך הבנה וידיעה ש"אין לנו ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת".

 

נוער - זהו חלק מיוחד של המכונה הציבורית, הגלגל המניע, המוציא את המכונה מנקודת הקיפאון שלה, מן הנקודה המתה. גלגל המנוף בחיי הציבור - זהו הנוער ! אוי לו לנוער שאינו משמש  קומפאס (מצפן)' לאומה ! אוי לה לאומה , שאין לה נוער ושאינו מראה לה מאיזה צד מנצנץ הכוכב  (זאב ז'בוטיסקי)

חברי העמותה

bottom of page