top of page
DSC_0122.JPG

עלינו

לאורו של רונן לוברסקי ז"ל

העמותה מפעילה תוכניות שנתיות במסגרות שונות העוסקת בהקניית מידות ערכים וציונות בקרב ילדים ובני נוער מתוך אמונה שבתוך כל אחד דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר, וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. פעילות העמותה היא לאורך כל השנה והמטרה שלה לעשות דברים טובים בחברה הישראלית.לעשות את החברה ערכית יותר, מגובשת יותר וערבה זה לזה.

ועד מנהל

צוות העמותה

bottom of page