top of page

מסע לאורם

ממשיכים להאיר את הדרך - כוחנו באחדותנו

Nati_Levi.2-3.jpg

מסע 'לאורם'

מסע 'לאורם' מאפשר לכל אחד ואחת להתחבר לזכרון של הנופלים של יחידת דובדבן במערכות ישראל, המעשים והערכים שהובילו אותם במהלך חייו

IMG_4094.jpg

יחד

נכיר ונזכור את הנופלים

יחד

נפסע בשבילי ארצנו היפה

יחד

נטמיע ערכים, ציונות ואהבת הארץ

יחד

נחווה קושי, הספד ותקומה

יחד

נבטיח סולידריות אזרחית וחברתית

יחד

נשיר את ה“תקווה“ ונשבע להיות ראויים

שותפות גורל

שותפות
גורל

דבקות במטרה

שאיפה למצוינות

רעות וחברות

ענווה

אחריות

ערבות הדדית

אלפי משתתפים

בני נוער
הכנה לצבא
מכינות צבאיות
צרכים מיוחדים

80 קילומטרים

מגבעות רונן שברחובות ועד הר הרצל

12 שבטים עם אחד

מסע משכול לתקומה

איך זה באמת נראה

מאירים את הדרך

השותפים שלנו

bottom of page