top of page

מרוץ לאורו

רצים לאור מידותיו של רונן לוברסקי ז"ל

IMG_3777.jpg

רצים לערכים

'רצים לערכים' במסלולים העוברים דרך חמש תחנות, דרכן ילמדו משתתפי המרוץ, על מידותיו של רונן ויקבלו הצצה לחייו הייחודיים והערכיים

לאורו של רונן

דבקות במטרה

שאיפה למצוינות

רעות וחברות

ענווה

אחריות

ערבות הדדית

אלפי משתתפים

בני נוער
הכנה לצבא
מכינות צבאיות
צרכים מיוחדים

2 מסלולים:
2 ק"מ ו-6 ק"מ

אתר הפרדסנות רחובות

מירוץ עממי מתאים לכל גיל

מגיל 4 עד 99

איך זה באמת נראה

מאירים את הדרך

השותפים שלנו

rehovot.png
MoCS-removebg-preview.png
hapoel.png
bottom of page