top of page
WhatsApp Image 2020-04-29 at 21.57.18 (3).jpeg

סער

ספורט וערכים בחינוך

WhatsApp Image 2020-04-29 at 21.59.20.jpeg

החזון שלנו

קידום אורח חיים בריא של התלמידים באמצעות הטמעת הרגלים בריאים הכוללים פעילות גופנית ותזונה נכונה אשר ישפיע על אווירת בית הספר ישפיעו ויחוללו שינוי ברמת הפרט הכיתה המוסד החינוכי והקהילה. בית הספר כבית להתפתחות פיזית, מנטאלית חברתית
ורגשית כאורח חיים וכחלק מהכנה לשרות משמעותי בצבא ובאזרחות.

מודל הפעולה

2023-05-15_12h18_23-removebg-preview.png

"נפש בריאה בגוף בריא"
התאמה בין הערכים
החינוכיים לבין ערכי יסוד
של החברה.

התפתחות והצלחת התלמיד - תקשורת, "שפה משותפת" ושיתוף פעולה תלמיד-הורה-
מורה.

פיתוח האישיות והמודעות
לאורח חיים בריא באמצעות
פעילות חוויתית.

יישום הכלים שרכשו לצורך
יצירת אקלים בית ספרי
וקהילתי בריא.

bottom of page