top of page
IMG_3777.jpg

לאורו בחינוך

הופכים את הנוער הישראלי לערכי יותר

WhatsApp Image 2022-08-09 at 13.37.48.jpg

החזון שלנו

צמצום פערים חברתיים וטיפוח קהילת נוער ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, יכולת ניהול עצמי, אשר מרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה, ומוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

מודל הפעולה

2023-05-15_12h18_23-removebg-preview.png

מקפידים על פעילויות קצרות, חווייתיות וממוקדות

שומרים על העקרונות

  • למידה חווייתית

  • מרחב בטוח

  • ערכים ברורים

  • חיבור לעולמות תוכן

מקפידים על פעילויות קצרות, חווייתיות וממוקדות

פועלים במתקני בבית הספר, בשטח ובמפגשי שיא

עושים שימוש בכלי מדידה והערכה

מקפידים על התאמה לשכבות הגיל, צרכי התלמיד ובית הספר

מחזקים את המשולש:מורה-שחקן-הורה

bottom of page