top of page

לתמיכה במרוץ

אחת לשנה, כאירוע שיא  אנו עורכים את "מרוץ לאורו" המרוץ מתחיל במסלולים עממיים ברחובות (העיר של רונן) וממשיך במרוץ שליחים לילי לירושלים, הכולל גם עליה לקבר ואזכרה לרונן, צעדה ברחובות העיר וסיום בטקס חגיגי ומרגש ברחבת הכותל המערבי המלווה בשירת התקווה להיות עם חופשי בארצנו

המרוץ הינו למעשה מסע אישי וקבוצתי אל ה"אור" של כל אחד ואחת מהמשתתפים הכולל  3 מרכיבים

 

  • אתגר פיזי ומנטלי בו באים לידי ביטוי 5 אבני היסוד עליהן מבוססת פעילות העמותה – רעות, ענווה, מקצועיות, דבקות במטרה ואחריות

  • הספד וזיכרון – נתינה ערבות הדדית ומורשת קרב.

  • מהספד למחול – מסע לתקומה - אהבת הארץ וציונות.

"מרוץ לאורו" הוא פרויקט לוגיסטי מורכב ייחודי מיוחד ויקר המשאיר חותם משמעותי בלב כל מי שלוקח בו חלק.

פעילות העמותה בכלל והמרוץ בפרט חושפים אלפי בני נוער, צעירים, חיילים, משפחות ורבים אחרים לעולם של ערכים נתינה וציונות שמובילים להשפעה ושינוי חברתי.

bottom of page